شرکت فنی مهندسی درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی پلاک زنی و جت پرینترهای پرتابل در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing Systems in Iran

گالری تصاویر

نمايشگاه صنعت 1397
نمایش عکس ها
نمایشگاه صنعت 1395
نمایش عکس ها
نمایشگاه صنعت 1396
نمایش عکس ها
نمایشگاه نفت 1395
نمایش عکس ها
نمایشگاه ها
نمایش عکس ها

برخی از مشتریان