شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran

سالن 26E - غرفه 648

زمان: 16 الی 19 اردیبهشت 1395

سالن 41A - غرفه های 1936 و 1937

زمان: 16 الی 19 اردیبهشت 1394

این شرکت، مفتخر به ارائه انواع مدرنترين سيستمهاي مارك زني و حكاكي به تمام صنايع خودرو سازي ، اكثر صنایع ، سازمانها و شركتهاي معظم و معتبر صنعتي میباشد.

تلفن های تماس:  17 - 14 19 8878 - 021

نمایشگاه های صنعت، نفت، پلیس و .....

برخی از مشتریان