شرکت فنی مهندسی درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی پلاک زنی و جت پرینترهای پرتابل در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing Systems in Iran
حضور در نمایشگاه های مختلف

نمایشگاه های صنعت، نفت، پلیس و .....

برخی از مشتریان