شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran
شرکت فنی مهندسی درخشش افرنگ

شرکت درخشش افرنگ

تهران - میرداماد - ساختمان 349 - طبقه هفتم جنوبی

تلفن: 17 - 14 19 8878 - 021

فاکس: 48 67 8888 - 021

برخی از مشتریان