شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran

حکاکی ضربه ای پرتابل

حکاکی ضربه ای پرتابل

این دستگاه ها در دو مدل زیر ارائه می گردند: 

حکاکی ضربه ای پرتابل بادی حکاکی ضربه ای پرتابل باطری دار

 

برخی از مشتریان