شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran

حکاکی ضربه ای ثابت

 

این نوع دستگاه ها، در دو مدل مختلف ارائه می شود:

 

دستگاه حکاکی مستر دستگاه حکاکی T1

 

 

برخی از مشتریان