شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران سال بسیار خوبی را برای شما آرزومند است Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran

پلاک زنی تمام اتوماتیک

دستگاه پلاک زنی تمام اتوماتیک

 

3000

 

برخی از مشتریان