شرکت درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی و پلاکزنی در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing system in Iran

جت پرینتر پرتابل

جت پرینتر پرتابل

260 250

 

برخی از مشتریان