شرکت فنی مهندسی درخشش افرنگ پیشرو در ارائه سیستم های مدرن حکاکی پلاک زنی و جت پرینترهای پرتابل در ایران Derakhshesh Afrang Co. is a leading provider of modern Marking and Embossing Systems in Iran

تست مخرب نقطه جوش

 

 

 

 دستگاه تست مخرب نقطه جوش

جهت درخواست کاتالوگ، کلیک نمایید.

 

 

تست های مخرب به آزمایشاتی گفته می شود که پس از انجام آنها قطعه بلا استفاده گردد یا به عبارت دیگر قطعه پس از پایان آزمایش تخریب گردد. در یک تست مخرب، جوش تحت تست خمش، پیچش، کشش و ... قرار می گیرد تا از خواص مکانیکی آن اطلاعاتی بدست آید.  البته تست ایده ال، تستی است که دقیقا شرایط کاری را ایجاد نماید.

محل، تعداد و نحوه تهیه نمونه ها برای آزمایش های مختلف بسته به شرایط کاری در استاندارد ها مشخص شده است. نمونه های که برای تست مورد استفاده قرار می گیرند معمولا کوچک هستند و ممکن است نمونه های از جوش واقعی برای تست مورد استفاده قرار گیرد که یا به وسیله همان روش جوشکاری که در تولید مورد استفاده قرار می گیرد، تهیه شوند یا از ماشینکاری محصول جوشکاری شده، تولید شوند. اما نکته قابل توجه ای که باید در هنگام تهیه نمونه ها مد نظر داشت نزدیک بودن شرایط تهیه این نمونه ها تا حد امکان به شرایط موجود در ساخت و ساز نهایی است تا کارآمدی این آزمایش ها در حد مطلوب افزایش یابد.

از آزمایشات مخرب که به طور معمول بر روی جوش ها انجام می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-  آزمایش کشش طولی و عرضی

2-  آزمایش خمش ریشه

3-  آزمایش ضربه

4-  آزمایش شکست شکاف دار (Nick-Break)

5-  آزمایش خستگی و خزش

6-  آزمایش ماکراچ

7-  آزمایش خوردگی و آنالیز شیمیایی روی جوش ها

8-  آزمایش تعیین دمای انتقال از حالت نرم به ترد

9-  آزمایش سقوط وزنه

10- آزمایش سختی (Hardness Test)

برخی از مشتریان