OK

درخواست همکاری با صاحبان ایده

جهت گسترش سبد محصولات


شرکت مهندسی درخشش افرنگ جهت گسترش فعالیتهای خود و همچنین توسعه و پیشبرد اهداف و محصولات خود از کلیه علاقه مندان و صاحبان ایده که دارای یکی از ویژگیهای ذیل باشند، با شرایط ویژه دعوت به همکاری می نماید:

دارای پیشنهاد ویژه جهت تکمیل یا گسترش سبد محصولات

دارای پیشنهاد ویژه جهت افزایش فروش محصولات


در صورت تأیید پیشنهاد و افزایش فروش محصولات این شرکت مطابق توافقات کتبی از مزایای آن بهره مند خواهند شد.


از افراد علاقمند و صاحبان ایده خواهشمندیم اطلاعات خود را با ذکر نوع پیشنهاد، به آدرس ایمیل ذیل ارسال کنند:
ادرس ایمیل : info@d-afrang.com